Nyheder

Efter vores ordinære generalforsamling den 10. marts 2020 har bestyrelsen konstitueret sig med:

 

 

Formand Annette Lindroos
Næstformand Hanne Wanscher
Kasserer Lisbeth Anker
Bestyrelsesmedlem Mette Bache
Bestyrelsesmedlem Vibeke Cramer
1. suppleant Flemming Brylle